preload preload preload preload

Bir Demokrasi Şenliği ÇYDD 24. Genel Kurulu


13th Ekim 2021 Köşe Yazıları 0 Comments

9- 10 Ekim’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bir demokrasi şöleni yaşandı. Bu şölen başta Genel Başkan Sayın Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, yönetime aday olan Sayın Nihal Kızıl ve arkadaşları, genel kurula katılan delegeler ve tüm ÇYYD gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.

24. Genel Kurulunu gerçekleştiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 21 Şubat 1989 yılında kuruldu. Geçici yönetim kurulu, Başkan Prof. Dr. Aysel Ekşi, 2. Başkan Prof. Dr. Türkan Saylan, üyeler Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Ang ve Birnur Özümert’ten oluştu.

Dernek kendisini şöyle tanımladı: “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.”  

Çalışmalarını o günden bu yana bu tanım çerçevesinde geliştirip, yaygınlaştırarak sürdürmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yüz yirmiye yaklaşan şubeleri, yirmi bini bulan üyeleri ve daha çok sayıda gönüllüleriyle ülkenin dört bir yanında; efsane genel başkanı Türkan Saylan’ın:

“Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile…”

Dediği ve yaşamının son saniyelerine kadar bunu hayata geçirdiği gibi, ışık oldu, ışımayı da sürdürmektedir.

Kız çocukların okutulmasına yönelik hayata geçirdiği projeleriyle, birçok kız çocuğunun yaşamını aydınlatırken, önceden de bu konuda çaba gösteren kurum ve kişilerin emeklerini görünür kılmış, başka kurum ve kişilerin de harekete geçmesine yol açmış, toplumda büyük bir farkındalık yaratmıştır.

Ancak çağdaş eğitimle, çağdaş birey yetiştirilebileceği gerçeğinin, eylem ve söylemleriyle, toplumda daha da geniş yer bulmasını sağlamıştır.

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmiş, birçok anaokulu açıp devlete teslim etmiş, yarattığı farkındalık ve oluşturduğu kamuoyu ile devletin harekete geçmesini sağlayarak anaokullarının hızla yaygınlaşmasına ve okul seviyesine yaklaşmasına ön ayak olmuştur.

İlköğretimden yükseköğretime kadar on binlerce çocuğumuza, gencimize burs verip öğretimlerine destek olması yanı sıra geliştirdiği onlarca projeyle eğitimlerine de katkı sunmaktadır. Bu projelerle iyi birer insan, iyi birer yurttaş olma yolunda mesafe almaları sağlanarak kazandıkları donanımla daha doyumlu bir yaşama yelken açmalarına imkan tanınmaktadır. 

Bunların hepsi ÇYYD Genel Merkezi ve Şubelerinin önderliğinde, emeğini, parasını esirgemeyen, gecesini gündüzüne katan on binlerce fedakar gönüllünün, özverili gayretleriyle gerçekleşmektedir.

Bu insanlardan oluşan 24. Genel Kurul, şimdiye kadar yapılanlara uyumlu bir havada gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetiminin çalışma programı üzerine yapılan konuşmalar, edilen eleştiriler daha iyiyi bulma amacını güden yapıcı bir havadaydı. Derneğin ufukları hakkındaki düşünceleri dile getiren konuşmalar ise ufuk ötesini de görmeyi sağladı.

Genel Başkan Sayın Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in listesiyle, geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihal Kızıl’ın listesinin yarıştığı genel kurulda, her iki taraf da ayrışmaya değil, birleşmeye, birlikte hareket etmeye vurgu yaptı. Bunun koltuk yarışı değil, hizmet etme yarışı olduğunun altı çizildi.

Seçimi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve arkadaşları kazanırken, aradaki farkın azlığından, genel kurulun, ‘biz sizleri bir birinizden ayrı tutmuyoruz’ dediği; seçilen tarafa birlik ve beraberliği istiyoruz, ÇYDD ilkelerinin takipçisiyiz mesajı verdiği, kaybedene verilen mesajın ise yönetimle birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürün olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Ülkemizin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne şimdi ve her zaman ihtiyacı olduğu gerçeğinin ışığında, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetimine başarılar diliyorum.

Ve biliyorum ki ülkemize hayırlı olacak bu başarı,  ÇYDD Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu’nun doğru önderliğinde on binlerce gönüllüyle birlikte hayata geçirilecektir…

Nedim İnce

Hasanbey / 12. 10. 2021

  • Yorum Yaz

    * Required
    ** Email