preload preload preload preload

Temas


29th Mart 2022 Köşe Yazıları 0 Comments

İnsan beyninde 85-100 milyar sinir hücresi (nöron)  bulunur. Bunların sayısı doğduğumuzda neyse yaşam boyu da odur; hatta bir kısmı bizden önce ölür. Ama beyin doğduğumuzda neyse ölürken o değildir.

Farkı yaratan bu sinir hücrelerinin bir birleriyle kurdukları temasın sayısı ki ona da dendrit deniyor. Normal bir sinir hücresinin 50.000-250.000 kadar başka sinir hücresiyle bağlantısı yani teması vardır.

Çok çalıştırdığımız beynimizde bu sayı daha da artar. Bu da o bölümün alanını, kitlesini zamanla büyütür ve çekilen görüntüleme tetkiklerinde de bunu görürüz.

Tekrarlayalım, genişleyen, büyüyen alanın müdavimleri dentritlerdir;  sinir hücreleri arasındaki daha da artan bağlantılar, temaslardır.

Beyin yeni ihtiyaçlarda yeni sinir hücrelerine başvuramadığından mevcutlar arasındaki bağlantıları arttırarak onlara yeni görevler yükler. Nöroplastisite denilen bu özelliği ile beyin hayatın gereksinimlerine göre uyum ve gelişme yeteneğini yaşam boyu sürdürür.

Beynin sihirli gücü sinir hücrelerinin bir birleriyle temasıdır.

Temas kişiler arası ilişkiler ve toplumsal ilişkilerde de böyle bir şey.

İnsanlar bir biriyle ne kadar çok sık ilişki kuruyor, temas ediyorsa…

Acısını, sevincini, hüznünü, başarısını, çaresizliğini, özgüvenini, zavallılığını, ekmeğini, aşını paylaşıyorsa o ilişki o kadar güzelleşiyor, sıcaklaşıyor ve samimiyet kendine o kadar yer buluyor.

Sevgi boy atıyor, saygı gelişip gürbüzleşiyor.

Giderek o iki insanın, o insanların bir birine zarar verme olasılığı azalıyor. Nifak tohumları kendilerine yeşerecek ortam bulamaz oluyor.  

Dayanışmayı besliyor temas sıklığı, uyum yeteneğini arttırıyor; çatışmaları çözme becerisini geliştiriyor, stresle başa çıkmak kolaylaşıyor.

Arkadaşlarımız oluyor çevremizde hatta dostlarımız; temas ettikçe, paylaştıkça hayatı…

Anlam arayışına gerek kalmıyor, karşında duruyor; temas halinde olduğun insanlar ve tabiat.

Kavga yerine uzlaşma, çatışma yerine işbirliği çoğalıyor yaşamlarda; istisnalar göz ardı edebiliyor bu yoğunlukta.

Toplumlarda, ülkelerde de bu farklı değil.

Toplumlar, ülkeler arası ilişki arttıkça; tanıdıkça toplumlar, ülkelerin insanları birbirini, olumlu duygular artar; dışlama yerini benimseme alır.

Artık ne kimse, ne diğer ülke, ‘öteki’ değildir.

O da bizim gibidir. Bizim gibidir o ülke.

Muktedirler toplumları, ülkeleri bir birine düşüremez olur.

Savaş pılısını pırtısını toplar çeker gider…

Yerini barış alır…

Nedim İnce

Ayvalık / 29. 03. 2022

  • Yorum Yaz

    * Required
    ** Email