preload preload preload preload

Toz Zerresi


18th Mayıs 2021 Köşe Yazıları 0 Comments

TOZ ZERRESİ

Evrende bırakın insanı, Dünya’nın bile bir toz zerresinden fazla bir şey olmadığını biliyoruz artık, bilimin bize tanıdığı imkanlarla.

Evrimin bahşettiğizihinsel kapasitemiz ki evrimin laneti olarak yorumlayanlar da var,  bunun tersini olduğunu düşündürüyor bize; insan,evrenin merkezi, evrenin en önemli unsuru,bir adım daha atarak evrenin var olma nedeni olarak görüyor kendini.

Tabiat karşısında zayıflığını azaltan,zekasınınkazandırdığı uyum yeteneği, onu sosyal bir varlık haline getirip, başlangıçta küçük daha sonra çok büyük kalabalıklar halinde birlikte davranma becerisi geliştirmesinin yanı sıra her tülü doğa koşullarında hayatta kalabilme kapasitesine ulaşmasını sağladı.

Birlikte davranabilmenin gücü insana çok güçlü bir varlık olduğu yanılsaması yaratırken, varoluşçular bunalımı burada arayabilir, geliştirdiği bilgi ve teknolojiyle çevresini daha da fazla değiştirebilmesi, dünyaya hükmedebileceği inancının gelişip pekişmesine yol açtı.

Teknolojik kapasite arttıkça, insanın Dünya’ya, evrene müdahale şiddeti de çoğaldı,insan gücünü teknolojiden aldığını düşünür oldu; kendini buraya getiren şeyin birlikte davranmanın, bir arada olmanın gücü olduğunu unutarak…

Birkaç yüzyıldır ivme kazanan, son yıllarda da zirveye doğru tırmanan haz odaklı yaşam tarzı ki bu ortamı yaratan Kapitalizm bunun sayesinde varlığını korumayı, şimdilik, başarmaktadır, teknolojinin hemenher türlü hazzı karşılayabilme imkanıyla birleşince, insan başka insanla emek ve zahmet isteyen bir ilişkiye girme isteğinden vaz geçmeye başladı.

Kentler büyüdükçe insanlar küçüldü, apartmanlar büyüdükçe ise toz zerresi…

Toz yığınları haline geldi…

Önce büyük aileler parçalandı çekirdek aileye…

Çekirdek aileler parçalandı yarım aileye: anne-çocuk, baba- çocuk…

Yarım aileler parçalandı, paramparça oldu insan…

Paramparça etti, sokağını, mahallesini…

Bir tek hızla boşalsa da parçalanmaya hala direnen köyler kaldı…

İnsanlar tek başına yaşamaya ve yapayalnız ölmeye başladılar.

Önceleri Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da sıkça duyduğumuz ‘öldüğü günlerce sonra koku nedeniyle fark edildi.’ haberleri; ülkemizde de medyada yer almaya başladı; kentlerimiz kalabalıklaştıkça, insanlar yalnızlaştıkça daha da artacağı sır olmayan…

Gücünü insandan aldığını, arzunun insanla doyurulacağını unutan insan…

İnsanlığını unutan insan…

Bu dünyada, bu evrende bir toz zerresinden başka nedir ki?!

Nedim İnce

Hasanbey / 18. 05. 2021

  • Yorum Yaz

    * Required
    ** Email