preload preload preload preload

Edinmek Kazanmak


15th Haziran 2021 Köşe Yazıları 0 Comments

EDİNMEK KAZANMAK

Edinmek için sözlüğe bakıldığında “Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, elde etmek, iktisap etmek” şeklinde bir tanımla karşılaşılır. Bir diğer anlamı ise “Bir gözlemcinin alanda kazandığı deneyim, uygulamada edindiği bilgi ve becerilerin tümü”dür.

Kazanmak tanımına girmeden önce ‘kazanç’a göz atmak işi kolaylaştırır. Kazanç:“Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü, yarar, çıkar, kâr”

Kazanmak tanımı ise birden fazladır. “Kazanç sağlamak” en başta gelenidir.
Bunu Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek” izler.“Çıkmak, isabet etmek”,“Sahip olmak”,“Kendinden yana çekmek”, “Yenmek, galip gelmek” diğer anlamladır.

Edinmek ve kazanmak genellikle eş anlamlıymış gibi düşünülür ve kullanılır. Tanımlara baktığımızda ise benzerlikleri yanı sıra farklılıklarının da olduğu görülür.

Edinmek daha çok bilgi, beceri, deneyim gibi şeyler için kullanılırken kazanmak nesne ağırlıklı şeyler için kullanılır.

  • Bilgi edinilir, para kazanılır,
  • Dost edinilir, düşman kazanılır,
  • Bir dil edinilir, başarı kazanılır
  • Evlat edinilir, oyun kazanılır
  • Alışkanlık edinilir, dert kazanılır

Kazanmak deyince akla ilk gelen paradır, bunu başarı takip eder ve sınav kazanmak, yarış kazanmak, ödül kazanmak, maç kazanmak diye devam eder.

Edinmek deyince ise akla çoğunlukla insanın kişisel gelişimiyle ilgili şeyler gelir; dil edinmek, bilgi edinmek, beceri edinmek, huy edinmek gibi.

Kazanmanın çağrıştırdığı olumlu ya da olumsuzduygu, kullanıldığı yere göre değişmektedir. Kazanmak kaybeden karşılığında olursa, kazanana iyi duygular yaşatırken kaybedene bedeli üzüntüdür, acıdır örneğin. Sınav kazanmada ise duygu olumludur.

Edinme kişisel olup bir kaybın üzerine kurulmadığından daima olumlu duyguları çağrıştırır. İnsanın mutluluğuyla edinmelerinin arasında pozitif ilişki olduğunu söyleyebilirizrahatlıkla.

Sanırım geçirgen de olsa edinmekle kazanmak arasındaki sınırlarda beni dolaşmaya çağıran ve yazarken zorlansam da devam etmemi sağlayan edinmenin taşıdığı olumlu anlama dikkat çekme isteğiydi.

Zamanı, çok para kazanmanın peşinde koşarak harcama yerine, yaşamı kolaylaştıracak miktarıyla yetinip kalan zamanda dost edinmeye ve onlarla zaman geçirmeye dikkat çekmek…

Sadece bu bile bu yazının kaleme alınması için yeterli olsa gerek…

Ne dersiniz?!.

Nedim İnce

Bodrum / 14. 06. 2021

  • Yorum Yaz

    * Required
    ** Email